Coaching is zo oud als de wereld. In schriften van eeuwen geleden komen we het woord al tegen. Zelfs in de Griekse Oudheid kwam het al voor, al werd er toen nog gesproken van een mentor. Het principe is echter nooit veranderd. Coachen staat voor het efficiënt en doelgericht helpen & adviseren van mensen, teams en organisaties. Het uiteindelijke doel is om positieve verandering teweeg te brengen op fysiek en/of geestelijk niveau. Dit kan effect hebben in verandering in gedrag, meer bewustwording en/of het ontwikkelen van meer of nieuwe vaardigheden. Dit zien we ook terug in de geschiedenis van coaching.

De Griekse wijze

Al eeuwenlang helpen we elkaar door middel van mentorship, zorgen we voor inzichten door kritische vragen te stellen, of creëren we persoonlijke groei door kennis te vergaren. In de klassieke Griekse oudheid wordt voor het eerst gerefereerd aan deze vorm van mentorship in een mythe. In dit mythische verhaal wordt Odysseus’ zoon Telemachus ondersteund door een oudere wijze man genaamd ‘Mentor’. Het woord wordt op verschillende momenten in het verhaal in verband gebracht met het figuur van een wijze en vertrouwde adviseur op basis van dit literaire karakter. Historisch gezien boden de oude Grieken toegewijde steun aan hun topsporters en elite.

University of Oxford

Na de Oudheid, komen we het woord ‘coach’ weer tegen in academische context aan de Oxford University in 1830. Hier werd het woord gebruikt om te verwijzen naar een ‘tutor’ die een student ondersteunt bij zijn of haar academische werk. Het laat zien dat het de student helpt van punt A naar B te komen. De student gaat vooruit, zoals een coach (of wagen) iemand ook van A naar B zou brengen.

De Hongaarse stad

Het woord ‘coach’ heeft ook een link met Hongarije, met de stad Kot (spreek uit: Kotch) om precies te zijn, waar vroeger koetsen werden gebouwd. Deze lichtgewicht koetsen bracht de bewoners snel en efficiënt van A naar B. Net zoals een coach je ook van A naar B brengt. 

Sport coaching

Vanaf 1860 komen we het woord coaching ineens tegen in Engelse schriften rondom sport. Vooral de elite maakt gebruik van sport coaching. Sport coaches hielpen atleten om nog beter te presteren. Tegenwoordig hebben veel teams en individuele sporters een coach en is dit niet meer alleen weggelegd voor de elite.

Business coaching

Tussen 1940 en 1960 werden steeds meer executive managers ondersteund met psychologische inzichten verkregen door een coach. Het doel hiervan was om te leren omgaan met stressvolle situaties en obstakels, maar ook om maximaal te presteren.

The Human Potential Movement

In de jaren ‘60 van de vorige eeuw ontstond onder leiding van de vooraanstaande psychologen Abraham Maslow en Carl Rogers de Human Potential Movement. Dit betrof een verkenningsreis naar menselijke groei en ontwikkeling. Maslow en Rogers waren namelijk kampioen in het bestuderen van het menselijk potentieel op het gebied van de humanistische psychologie. De Human Potential Movement promootte een optimistische kijk op de menselijke natuur, met het argument dat mensen een drang hebben om hun volledige potentieel te bereiken. Als gevolg hiervan coachte de beweging werkgevers over het belang van een goede behandeling van hun mensen in plaats van volledig gericht handelen op prestatieverbeteringen. Het volledige potentieel zal dan namelijk altijd benut worden.

The Inner Game

Het concept van het “innerlijke spel” werd voorgesteld door Tim Gallwey in zijn Boek uit 1974, The Inner Game of Tennis. In deze revolutionaire tekst suggereerde Gallwey dat het ‘innerlijke spel’ van een speler (psychologische houding) net zo belangrijk was als het ‘externe spel’ (fysieke vaardigheid en competenties). Met andere woorden, de strijd tegen iemands eigen twijfels, angsten en zelf beperkende overtuigingen waren net zo belangrijk als de strijd tegen een externe tegenstander. 

Hoewel in dit eerste boek de kwestie van het ‘innerlijk spel’ werd uitgelegd via het spel van een tennisser, werd al snel duidelijk dat het concept voor elke situatie toepasbaar was. Deze theorie werd omarmd door het bedrijfsleven in de VS in de jaren zeventig en tachtig. Via Graham Alexander en John Whitmore kwam het in het Verenigd Koninkrijk terecht, die het van Gallwey geleerd hadden toen ze in de VS waren. Alexander en Whitmore sloten zich aan bij een wereldwijd adviesbureau en ontwikkelde een concept dat later het bekende GROW-model vormde. Dit model wordt nu door de coaches gebruikt bij trainingsprogramma’s. 

Na de publicatie van het boek van Whitmore in 1992, Coaching for Performance, begon executive coaching te bloeien in de laatste jaren van de twintigste eeuw en wint het sindsdien gestaag terrein. Coaching wordt momenteel ingezet om studenten, bedrijfsleiders, patiënten, zorgwerkers, toekomstig leiders, senior executives – in feite iedereen die in hun kracht wil staan, in hun potentieel te zetten. 

Vidya heeft dezelfde missie en wil iedereen kunnen helpen die behoefte heeft aan coaching, want iedereen verdient het om te leven in zijn of haar potentieel.