Wat
  • Budgetcoach
  • Burn out coach
  • Businesscoach
  • Dietist
  • HSP coach
  • Kindercoach
  • Paardencoach
  • Personal trainer
  • Relatietherapeut
  • Vitaliteitscoach
Waar
Specialismen
image

Privacy verklaring

Artikel 12. Privacyverklaring en persoonsgegevens

12.1 Deze privacyverklaring betreft informatie hoe VJC, de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor verscheidene doeleinden. Privacy is erg belangrijk voor VJC en we willen transparant zijn in hoe we gegevens verzamelen, verwerken en beschermen. VJC is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Alle gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, alles binnen de grenzen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

12.2 In deze privacyverklaring geeft VJC inzicht in de gegevens die verzameld wordt en voor welke doeleinden VJC deze verwerkt. Alvorens afnemer een account bij VJC aanmaakt of ons contactformulier invult, wordt afnemer gevraagd om toestemming te geven voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens zoals beschreven in deze verklaring;

12.3 In het geval dat afnemer zijn gegevens wil inzien, wil laten aanpassen of wil verwijderen verzoekt VJC afnemer contact op te nemen via privacy@vindjecoach.com. VJC zal binnen vier weken op dit verzoek ingaan;

12.4 De persoonsgegevens die VJC verzameld zijn: NAW-gegevens, IP-adressen, bankrekeningnummers, telefoonnummers en andere gegevens die afnemer aan VJC verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account. Daarnaast plaatst VJC cookies t.b.v. onder andere tracking. Afnemer kan meer hierover lezen in het cookiebeleid van VJC (zie aangehechte bijlage);

12.5 VJC verzamelt voornoemde gegevens om diensten te kunnen verlenen, zoals het inloggen op de website of het uitvoeren van contractafspraken. Daarnaast gebruikt VJC contactgegevens om nieuwsbrieven te sturen, afnemer op de hoogte te brengen van aanbiedingen van onze partners en om wijzigingen in diensten of producten te communiceren. VJC verstrekt de gegevens van afnemer niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De bewaartermijn van de gegevens van afnemer zal niet langer bedragen dan noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren. Indien afnemer hier bezwaar tegen heeft, kan afnemer contact opnemen met privacy@vindjecoach.com;

12.6 VJC neemt de bescherming van de gegevens van afnemer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als afnemer de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik verzoekt VJC afnemer contact op te nemen met privacy@vindjecoach.com;

12.7 Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat afnemer akkoord met het cookie-beleid van VJC, zoals beschreven in de bijlage Cookie-verklaring Vindjecoach.com B.V.

Algemene Voorwaarden, versie februari 2022

©Vindjecoach.com B.V.